ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Αξιολόγηση, bonus, αλλά και απόλυση

Η κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτικές που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας τόσο σε ζητήματα ακεραιότητας