ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τάσος Γιαννίτσης

Νέες προκλήσεις και διλήμματα

Κάθε μετεκλογική στιγμή, θεωρητικά, αποτελεί μια αφετηρία για πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τρέχοντα, πιεστικά ή όχι, χρόνια προβλήματα ή προβλήματα