ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νικολέτα Γιαννούλη

Ο δαίμονας (;) της τεχνολογίας

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικό Δικαστήριο) επικύρωσε[1] την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[2], με την

Ο δαίμονας (;) της τεχνολογίας

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικό Δικαστήριο) επικύρωσε[1] την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[2], με την