ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μαρία Δαμανάκη

Από το Ντουμπάι στο Μπακού

Η 28η Παγκόσμια Κλιματική Διάσκεψη του ΟΗΕ (COP) στο Ντουμπάι τελείωσε. Ένα αίσθημα κυριαρχεί: Aνακούφιση! Υπήρξε συμφωνία! Το κείμενο καλεί

Ιn Memoriam: Ο φίλος μου Shinzo Abe

Θεωρώ την προσωπική μου γνωριμία με τον Shinzo Abe μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες των τελευταίων χρόνων. Μετά το