ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λούση Κιουσοπούλου

Ανεμοδαρμένα ύψη

Η πρόσφατη άρνηση Δήμων της χώρας να εφαρμόσουν διατάξεις του ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού που δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομούνται νέα