ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Γιώργος Σταθάκης

Το μέλλον των Δημοσίων Πανεπιστημίων

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει δυο ορόσημα. Πρώτον τη μεταρρύθμιση Παπανδρέου (Παπανούτσου) το 1964. Αυτή καθιέρωσε το ενιαίο καθολικό σχολείο,