ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Γιάννης Δατσέρης

Συρραφή συντηρητικών ιδεοληψιών

Καμία διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας δεν αποτελεί απόσπασμα του ορθού λόγου και της επιστήμης του δημόσιου συμφέροντος και