ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Γεώργιος Ι. Δουκίδης

Το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης

Στις πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε την οργανωμένη είσοδο των ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μέσω διακρατικών