ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Μπροστά σε μια νέα συγκυρία;

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, που χαρακτηρίζει τον τελευταίο χρόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ιδιαίτερα ρητορικές εξάρσεις από πλευράς