ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος www.kreport.gr (εφεξής «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί cookies ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η λειτουργία του και η διευκόλυνση  προσφοράς των υπηρεσιών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στους διάφορους ιστότοπους και τις ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικά σφάλματα. Χρησιμοποιούμε τα cookies για την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς και για την προβολή διαφημιστικού υλικού σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Περαιτέρω, με τη χρήση αυτών συλλέγονται δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών, αναγνωρίζονται οι συχνοί επισκέπτες και χρήστες, επιτυγχάνεται η συλλογή επιλογών αυτών, με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές ή στα αρχεία των χρηστών. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστότοπος.

Κατηγορίες cookies:

– Αναγκαία Cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του Ιστότοπου. Η χρήση τους είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτά πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου και η παροχή των Υπηρεσιών. Παράλληλα,, περιορίζεται σημαντικά η πλοήγηση.

– Cookies επιδόσεων. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση λειτουργίας του Ιστότοπου.

– Cookies λειτουργικότητας. Καταγράφουν τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στον Ιστότοπο μας και βοηθούν στην αναζήτηση, σύμφωνα με αυτές.

– Cookies Διαφήμισης. Χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Με τη χρήση τους περιορίζεται η προβολή  ανεπιθύμητων διαφημίσεων.