ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ

Επίκαιρη ερώτηση

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

 Επίκαιρη ερώτηση

Θέμα: Διεύρυνση ανισότητας μεταξύ μισθών και εταιρικών κερδών (τα οποία φεύγουν όλο και περισσότερο στο εξωτερικό)

Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα και με το οικονομικό ρεπορτάζ, η ψαλίδα των ανισοτήτων μεταξύ μισθών και εταιρικών κερδών στην Ελλάδα συνεχώς ανοίγει, αποκλίνοντας από την αντίστοιχη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μειώνονται, την ώρα που όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των συνεχώς αυξανόμενων εταιρικών κερδών στη χώρα φεύγει στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το KReport και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο (το γράφημα από GreeceInFigures):

α) Η Ελλάδα είχε το 2022 τη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην Ε.Ε. στους μισθούς ως προς το ΑΕΠ, αλλά την τρίτη υψηλότερη ως προς τα εταιρικά κέρδη: «Tο 2022 τα εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν 16% ενώ οι μισθοί 6%. Έτσι, η συμμετοχή των μισθών στο ΑΕΠ μειώθηκε 2,1 ποσοστιαίες μονάδες κι έπεσε στο 27% (δεύτερο μικρότερο ποσοστό στους 27 της ΕΕ) ενώ η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ αυξήθηκε 1,8 ποσοστιαίες μονάδες κι ανέβηκε στο 52,2% (που είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στους 27 της ΕΕ και το δεύτερο μεγαλύτερο στους 20 της Ευρωζώνης). Το ίδιο έτος, 2022, ο μέσος μισθός στη χώρα μας ήταν στην 24η θέση μεταξύ των 27 της ΕΕ και στην τελευταία θέση μεταξύ των 20 της Ευρωζώνης. Οι αποκλίνουσες πορείες μισθών – κερδών επιτάθηκαν το επόμενο έτος, 2023». (KReport, 28/2/2024)

http://greeceinfigures.com/

β) Τα εταιρικά κέρδη που αυξάνονται φεύγουν στο εξωτερικό: «Η υπερβολική (εξαιτίας πληθωρισμού, ισχνού ανταγωνισμού, μείωσης της πραγματικής αξίας της μισθολογικής δαπάνης...) κερδοφορία, όλο και περισσότερο επενδύεται εκτός συνόρων: Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό, από 1.147,7 εκατ. ευρώ το 2021, αυξήθηκαν 121% κι έφτασαν τα 2.538,5 εκατ. το 2022 και, πέρυσι πάλι, αυξήθηκαν 28% κι έφτασαν τα 3.240,4 εκατ. ευρώ». (KReport, 1/3/2024)

γ) Την ίδια ώρα, βουτιά 40% έκαναν οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2023: «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2023 οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 4,48 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 40% σε σχέση με το 2022 (από 7,53 δισ. το 2022)» (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 28/2/2024). «Η πτώση αποδίδεται στις μειωμένες αγορές κόκκινων δανείων από ξένα funds – αυτές μαζί με τις αγορές ακινήτων είναι ο μεγάλος όγκος των άμεσων ξένων «επενδύσεων»». (Kreport, 29/2/2024)

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

α) Γνωρίζετε τα παραπάνω δημοσιευμένα στοιχεία; Πώς τα ερμηνεύετε;

β) Σας προβληματίζουν; Αν ναι, τι προτίθεστε να κάνετε;  

Ο ερωτών Βουλευτής 

Παύλος Γερουλάνος

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!