ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πρόοδος, κενά πολιτικής και ευκαιρίες

Δημοσιεύτηκε χθες η νέα έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή με τίτλο: «Προς την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ: πρόοδος, κενά πολιτικής και ευκαιρίες». Η προετοιμασία της κράτησε περίπου 6 μήνες και ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα παρακινήσει την Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη σε αυστηρότερα και περισσότερα αποτελεσματικά μέτρα.

Στην έκθεση σημειώνεται η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 έως το 2022 σε ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, αλλά παράλληλα επισημαίνεται ότι απαιτείται διπλασιασμός του ετήσιου ρυθμού μείωσης των εκπομπών για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030 (δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με το 1990) και αυτός για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Στην έκθεση επισημαίνεται καθυστέρηση στο στόχο για τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών από τη χρήση ορυκτών καυσίμων (ενέργεια, βιομηχανία, κτήρια και κυρίως στις μεταφορές) καθώς και μείωση – από το 2015 και μετά - του δυναμικού απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μείωση να συναρτάται με τη γήρανση των δασών, την υπερεκμετάλλευση τους για παραγωγή δασικής βιομάζας και την απώλεια δασικών εκτάσεων λόγω των δασικών πυρκαγιών.   

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών για το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, η Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί ως αναγκαία μέτρα:

-τον διπλασιασμό και τετραπλασιασμό της τρέχουσας παραγωγής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα αντίστοιχα,

-την σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και την αποφυγή επενδύσεων  που θα δεσμεύσουν τις ενεργειακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση ορυκτών καυσίμων στο μέλλον,

-την άμεση κατάργηση των ενισχύσεων στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση τους τα τελευταία έτη (κατά το έτος 2022 οι ενισχύσεις στα ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν στα 120 δισ. ευρώ από περίπου 50 δισ. ευρώ το 2021),

-την διατήρηση των ενισχύσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σε συνδυασμό με κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

-την προώθηση της χρήσης του πράσινου υδρογόνου σε αντίθεση με το μπλε υδρογόνο που παράγεται με τη χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα,

-την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρισμού μέχρι το 2040,

και

-τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης/αποθήκευσης άνθρακα μόνο σε δραστηριότητες – κυρίως βιομηχανικές - για τις οποίες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών.

(*) Ο Κωνσταντίνος Καρτάλης είναι καθηγητής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή.

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!