ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

Μεταποίηση, προκλήσεις και προοπτικές

Την πρόοδο και τις προοπτικές της εγχώριας μεταποίησης αλλά και τις νέες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο διεθνές περιβάλλον αναλύει μελέτη του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Ελληνική Παραγωγή.

Αρχικά επισημαίνεται η ελαφρά βελτίωση των μεγεθών της μεταποίησης: Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ξεπέρασε το 9% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά το 2008 και η συμμετοχή του στην απασχόληση ενισχύθηκε ελαφρά (10% το 2022, από 8,9% το 2014). Τα ποσοστά παραμένουν, πάντως, χαμηλά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα (η Ελλάδα είναι 24η στην ΕΕ με βάση το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας και 22η αναφορικά με τη συμμετοχή στην απασχόληση).

Πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία των εξαγωγών των προϊόντων μεταποίησης, με την αξία τους (πλην πετρελαιοειδών) να ξεπερνά το 2022 τα 29 δισ. ευρώ (11,7 δισ. ευρώ το 2009) και να αποτελεί το 14,1% του ΑΕΠ (5,7% του ΑΕΠ το 2008). Ποσοστό που πάντως παραμένει χαμηλό συγκρινόμενο με ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Σημαντική υστέρηση καταγράφεται και σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας (29.600 ευρώ ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 64.000 ευρώ), με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 21η θέση, με τάσεις διεύρυνσης της διαφοράς την τελευταία δεκαετία.

Συνυπολογίζοντας τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις από τη διασύνδεση με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας, η συνολική συμβολή της εγχώριας μεταποίησης υπολογίζεται σε 24% του ΑΕΠ το 2021 και σε 1,1 εκατ. θέσεις εργασίας. Η υψηλότερη συμβολή καταγράφεται στις περιφέρειες που βρίσκονται τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, ενώ ιδιαίτερα υψηλή για το μέγεθος της περιφερειακής οικονομίας είναι η συμβολή της μεταποίησης και στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας.

Ως μεγάλες προκλήσεις η μελέτη αναδεικνύει την πράσινη μετάβαση, την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας, τη διαχείριση του κόστους της ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάδειξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για επενδύσεις.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ εδώ.

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!