ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αξιολόγηση, bonus, αλλά και απόλυση

Η κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτικές που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας τόσο σε ζητήματα ακεραιότητας όσο και σε θέματα αποτελεσματικότητας. Αναμφίβολα, οι διοικήσεις των φορέων του δημόσιου τομέα έχουν αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και αντιπαραθέσεων, καθώς οι συνέπειες της απουσίας ενός συνολικού σύγχρονου πλαισίου επιλογής και αξιολόγησής τους επηρεάζουν άμεσα την ζωή των πολιτών.

Σε αυτήν την αναγκαιότητα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αναρτήθηκε στη διαβούλευση και αφορά στο νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους απαντάει με σύγχρονο και συγκεκριμένο τρόπο.

Ο πρώτος άξονας παρέμβασης αφορά στη διαδικασία επιλογής με σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Χρειαζόμαστε διοικήσεις με αναβαθμισμένα προσόντα και γι’ αυτό αυξάνουμε τις απαιτήσεις για την επιλογή αυτών των προσώπων. Προσόντα όπως πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας αλλά και εργασιακή εμπειρία είναι προαπαιτούμενα για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα αλλά όλα αυτά σε ένα πλαίσιο συνάφειας με την προς πλήρωση θέση προκειμένου στην γραμμή εκκίνησης να στέκονται μόνο υποψήφιοι σχετικοί με το αντικείμενο του φορέα.

Στη συνέχεια, για πρώτη φορά με τεστ δεξιοτήτων, κατά τα διεθνή πρότυπα, που θα διεξάγει το ΑΣΕΠ θα αξιολογείται η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης κρίσεων, οργάνωσης ομάδων, κοντολογίς η ικανότητα διοίκησης ενός οργανισμού.

Κατόπιν, πάνω στην επίδοση του τεστ δεξιοτήτων, ενσωματώνεται η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων τόσο των ακαδημαϊκών όσο και της προϋπηρεσίας, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο μια συνολική αποτίμηση του προφίλ του υποψηφίου.

Τέλος, οι επτά υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογίααπό την προαναφερόμενη διαδικασία αξιολογούνται μέσω δομημένης συνέντευξης ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της εργασιακής προσωπικότητάς τους. Και επειδή πολλοί θα σπεύσουν να δαιμονοποιήσουν το κατά τα άλλα αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εργαλείο της δομημένης συνέντευξης, να επισημάνω τόσο την ενεργητική συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας επιλογής -και αυτό αποτελεί παράγοντα που ενισχύει το αδιάβλητο του όλου εγχειρήματος- όσο και τη σταθμισμένη μοριοδότηση αυτού του σταδίου με απολύτως ισορροπημένο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές βαθμολογίας της διαδικασίας.

Από την άλλη, το πλήθος αυτών των θέσεων που ξεπερνούν τις 600 δημιουργεί την ανάγκη βέλτιστων λύσεων για επιτάχυνση των διαδικασιών. Για το λόγο αυτό ομαδοποιούμε τους φορείς ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά τους, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των επιτροπών επιλογής.

Η τελική απόφαση μεταξύ των τριών επικρατέστερων από την προαναφερόμενη διαδικασία, φυσικά, θα πρέπει να ανήκει στον οικείο υπουργό αφού εποπτεύει το νομικό πρόσωπο και είναι αυτός που θα κληθεί να συνεργασθεί με την όποια διοίκηση. Κι εκεί έρχεται ο δεύτερος άξονας παρέμβασης του σχεδίου νόμου που οργανώνεται γύρω από την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης. Ο προγραμματισμός λειτουργίας κάθε φορέα εξειδικεύεται σε ετήσια σχέδια δράσης, τα οποία αποτελούν τη βάση του Συμβολαίου Απόδοσης που δεσμεύει τη διοίκηση και στο οποίο περιλαμβάνεται η στοχοθεσία της. Για την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων, επεκτείνουμε τη θητεία από τα τρία στα τέσσερα χρόνια. Με βάση τα παραπάνω, προχωρούμε σε ετήσια αξιολόγηση του έργου που έχει παραγάγει. Για όσες διοικήσεις τα έχουν πάει πολύ καλά, θεσπίζουμε bonus παραγωγικότητας. Αλλά για όσες δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν τους στόχους τους, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα και άμεση παύση της θητείας τους.

Με αυτές τις διατάξεις, σκοπός μας είναι το ελληνικό Δημόσιο να αποκτήσει στους φορείς του διοικήσεις με περισσότερες δυνατότητες, καθώς θα είναι υψηλότερης ποιότητας. Μέσω αυτών, αποσκοπούμε σε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες που βάζουν στο επίκεντρο τον πολίτη.

Το δημόσιο αλλάζει και γίνεται καλύτερο.-

(*) Η Βιβή Χαραλαμπογιάννη είναι Υφυπουργός Εσωτερικών

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!