ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ

Ανεκτέλεστοι προϋπολογισμοί και έργα

Απολύτως εξαρτημένοι οικονομικά από την κεντρική διοίκηση (απ΄ όπου προέρχεται το 44% των πόρων τους), και αναποτελεσματικοί στην εκτέλεση των προϋπολογισμών τους  είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το 2021 κανένας δήμος δεν κατάφερε να τηρήσει τον προϋπολογισμό του σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ μόνο το 27% κατάφερε να τον τηρήσει τουλάχιστον κατά 50%. Ένας στους δύο δήμους δεν κατάφερε να υλοποιήσει   τον προϋπολογισμό επενδύσεων σε ποσοστό που να ξεπερνά το 50% και η εικόνα αυτή διατηρείται τουλάχιστον την τελευταία πενταετία  . Η   μέση επίδοση στην οικονομική αποδοτικότητα των δήμων οριακά ξεπερνά τη βάση: Την καλύτερη επίδοση έχουν οι μικρότεροι δήμοι της ηπειρωτικής χώρας και τη χειρότερη οι μεγαλύτεροι νησιωτικοί, ενώ η αξιολόγηση των δήμων  των μητροπολιτικών κέντρων   μόλις και πιάνει την βάση...  

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!