ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ

Η μελέτη του ΣΕΒ για την ελληνική βιομηχανία

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ΣΕΒ ενόψει της γενικής συνέλευσης την ερχόμενη βδομάδα, είναι αποκαλυπτικά: Η μεταποίηση παρήγαγε το 8,9% του ΑΕΠ το 2010 και το 10,3% πέρσι, ενώ συνολικά το μερίδιο της βιομηχανίας αυξήθηκε από το 13,2% στο 14,4%. Μπορεί πολλά να άλλαξαν στην ελληνική οικονομία αυτά τα 12 χρόνια αλλά η βιομηχανία δεν κατάφερε να ενισχύσει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στην οικονομία.

Ο ΣΕΒ προτείνει παρεμβάσεις σε 7 άξονες με στόχο το μερίδιο της βιομηχανίας να φτάσει το 20% εντός της δεκαετίας αξιοποιώντας και τη θετική συγκυρία της ευρωπαϊκής προσπάθειας "επαναπατρισμού" μέρους της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας:

  1. Μεγέθυνση των επιχειρήσεων για περισσότερη καινοτομία, εξωστρέφεια και διεθνή ανταγωνιστικότητα.
  2. Ενίσχυση των επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εγχώριο αποτύπωμα, σε πράσινες ή ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες βελτίωσης περιβαλλοντικών επιδόσεων, παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών για την απεξάρτηση από τρίτες χώρες.
  3. Διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας ώστε να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.
  4. Κάλυψη των αναγκών (ποιοτικών και ποσοτικών) σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε τεχνικά επαγγέλματα αλλά και σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.
  5. Ανάδειξη του πλούτου ιδεών που φέρνει κάθε εργαζόμενη/ος
  6. Δομική μείωση της γραφειοκρατίας. Πλέον, κανένας νόμος για τη βιομηχανία να μην ψηφίζεται αν προσθέτει περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι αφαιρεί.
  7. Νέα λογική στο σχεδιασμό των υποδομών, αλλά και νέες διαδικασίες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επιβάρυνση του ηττηθέντος διαδίκου με το σύνολο της δικαστικής δαπάνης, η δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, η διαμόρφωση πλαισίου για την επιτάχυνση των επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για συμφωνίες-πλαίσιο δημόσιου-ιδιωτικού τομέα: ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται να κάνει επενδύσεις σε βιομηχανικούς τομείς με σημαντικό τεχνολογικό / πράσινο πρόσημο και ο δημόσιος να διαμορφώσει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!