ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ

To δεύτερο κλιματικό stress test της ΕΚΤ

Τα πλεονεκτήματα μιας ταχύτερης μετάβασης στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού αναδεικνύει το 2ο κλιματικό stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχοντας δείξει στο 1ο κλιματικό test (δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021) ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη της πράσινης μετάβασης υπερκαλύπτουν το βραχυπρόθεσμο κόστος, οι αναλυτές της ΕΚΤ εστιάζουν τώρα στην ταχύτητα με την οποία αυτή θα γίνει.

Εξετάζουν  την ανθεκτικότητα επιχειρήσεων, νοικοκυριών και τραπεζών σε τρία μεταβατικά σενάρια:

  1. Μια «επιταχυνόμενη μετάβαση», η οποία προωθεί τις πράσινες πολιτικές και τις επενδύσεις, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών έως το 2030 σύμφωνα με τους στόχους του Παρισιού.
  2. Μια «αργοπορημένη μετάβαση», η οποία συνεχίζει την τρέχουσα πορεία, χωρίς επιτάχυνση μέχρι το 2026, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονη ώστε να επιτύχει μειώσεις εκπομπών σύμφωνα με τους στόχους.
  3. Μια «καθυστερημένη μετάβαση», η οποία ξεκινά το 2026, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για την επίτευξη των στόχων.

Μεταξύ άλλων συμπεραίνουν ότι:

  • Η ταχύτερη προσαρμογή θα απέτρεπε την επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, περιορίζοντας μετά το 2030 την πιθανότητα αθετήσεων στις πληρωμές από επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές ενέργειας.
  • Οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες στον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο εάν η μετάβαση πρέπει να επισπευσθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και απαιτηθούν επενδύσεις γρήγορα με υψηλότερο κόστος.
  • Ενώ μια ταχύτερη μετάβαση αρχικά συνεπάγεται μεγαλύτερες επενδύσεις και υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά μεσοπρόθεσμα. Τόσο τα κέρδη όσο και η αγοραστική δύναμη επηρεάζονται λιγότερο αρνητικά, καθώς η εμπροσθοβαρής επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδίδει νωρίτερα και τελικά μειώνει τα ενεργειακά έξοδα.

Ολόκληρη η έκθεσή είναι διαθέσιμη εδώ.

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!