ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ηλεκτρονικά τιμολόγια – ένα σπουδαίο βήμα

Στις 12 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τίτλο «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς». Στην ουσία αφορά μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών και προδιαγράφει την σταδιακή υποχρεωτικότητα μέχρι 1/1/2025 για να δέχονται και διαχειρίζονται οι δημόσιοι φορείς υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια στις αγορές που κάνουν.

Η ψηφιοποίηση των τιμολογίων Β2G επιφέρει τεράστια οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους κατά αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, μείωση των λαθών στην λειτουργία των δημοσίων προμηθειών, μείωση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του δημοσίου κατά τουλάχιστον 50%, και αναβάθμιση της διαφάνειας στις σχέσεις των προμηθευτών με το ελληνικό  δημόσιο.

Όταν η ηλεκτρονική τιμολόγηση συνδυαστεί με το σωστό σύστημα κωδικοποίησης των αγαθών/προμηθειών και με το κεντρικό σύστημα ERP του δημοσίου -που είναι υπό κατασκευή- τότε θα πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση του δημοσίου γιατί η κεντρική διοίκηση θα έχει πλήρη  γνώση όλων των προϊόντων που προμηθεύετε, σε τι τιμή και ποιότητα, ενώ θα γνωρίζει τα αποθέματα που υπάρχουν ανά φορέα. Αυτό θα επιφέρει εξορθολογισμό στις αγορές, βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεμάτων και περισσότερη διαφάνεια στις προμήθειες του δημοσίου.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης δεν ήταν απλώς η υπογραφή της ΚΥΑ αλλά μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια τριών ετών με την εμπλοκή δεκάδων στελεχών του δημοσίου σε διαφορά επίπεδα. Στους παράγοντες επιτυχίας περιλαμβάνονται η πρωτοβουλία και δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση αντιστάσεων σε αλλαγές (βλέπε κ. Σκυλακάκης), μια μεγάλη ομάδα εξαιρετικών δημοσίων υπαλλήλων με υβριδικές δεξιότητες στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, στη διαχείριση πολύπλοκων έργων, στην μαζική εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων και η τεχνογνωσία υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης. Αναγκαία είναι επίσης η συνεργασία/συντονισμός πολλών υπουργείων, η διορατικότητα της δημόσιας διοίκησης για εμπλοκή παροχών σχετικών υπηρεσιών αλλά και η συνεχής ενημέρωση και ανοιχτή συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς των προμηθευτών του δημοσίου. Ήδη το όλο εγχείρημα θεωρείται βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι μια από τις λίγες φορές που το δημόσιο έδειξε το δρόμο του εκσυγχρονισμού στον ιδιωτικό τομέα. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, η πρωτοβουλία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ξεκίνησε στον ιδιωτικό τομέα. Θα είναι ενδιαφέρον το πότε θα δούμε την αντίστοιχη  ΚΥΑ της υποχρεωτικότητας στα ηλεκτρονικά τιμολόγια B2B. Σε συνδυασμό με το myDATA αναμένεται ότι θα μειωθεί το διαχειριστικό ετήσιο κόστος των επιχειρήσεων κατά 1 δισ. ευρώ, θα αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ κατά 1-2 δισ. ευρώ ενώ θα μειωθούν δραστικά τα εικονικά τιμολόγια και η φοροδιαφυγή στο επίπεδο Β2Β.

Αναμένουμε.

Ο Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!