ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ KREPORT

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

 1. Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις
  Το 2021 οι καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας. Η ανοδική πορεία τους συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο 2022 όταν οι (ακαθάριστες) ΑΞΕ ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν ήδη στο 86% των ξένων επενδύσεων του συνόλου του 2021.
 1. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
  Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν το 2021, ιστορικό ρεκόρ και ανήλθαν σε 74,3 δισ. ευρώ, με την καλή πορεία τους να συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2022  αφού βρίσκονται ήδη στα 45 δισ. ευρώ. Πλέον οι εξαγωγές αποτελούν το 40% του ΑΕΠ της χώρας, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.
 1. Καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων
  Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνέχισαν να αυξάνονται και τον Ιούλιο φτάνοντας πλέον τα 183 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46 δισ. ευρώ τα τελευταία 3 έτη. 
 1. Ταξιδιωτικές εισπράξεις
  Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022 και τα 5,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 102% και στο 95% της αντίστοιχης περιόδου.
 1. Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων
  Στο σύνολο των επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 203 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 που ήταν 153 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται  και στην αύξηση των τιμών.
 1. Ανεργία
  Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο 12,1% τον Ιούνιο. Η καταγραφή του Ιουνίου είναι η χαμηλότερη από τον Μάρτιο του 2010 (11,8%). Οι απασχολούμενοι συνεχίζουν να αυξάνονται φτάνοντας πλέον σχεδόν τα 4,2 εκατ. (η υψηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2011).
 1. Ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές από την έναρξη του καλοκαιριού και μέχρι τα μέσα Αυγούστου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
 1. Βιομηχανική παραγωγή
  Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά +8,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!