ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

FREE ΑΡΘΡΟ

Ενδεικτικά, τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν κινούνται στα ακόλουθα επίπεδα:

  • ΔΕΗ: 0,788 ευρώ/κιλοβατώρα (από 0,486 τον Αύγουστο) για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 0,8 ευρώ για πάνω από 500 κιλοβατώρες. Η χρέωση για το νυχτερινό τιμολόγιο είναι 0,747 ευρώ. Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα.
  • Protergia: 0,78213 ευρώ/κιλοβατώρα και 0,77855 για το νυχτερινό τιμολόγιο. Πάγιο 5 ευρώ το μήνα.
  • Ήρων: 0,750 ευρώ/κιλοβατώρα και 0,6 με έκπτωση συνέπειας 20 %. Πάγιο 3 ευρώ/μήνα.
  • Elpedison: Ανάλογα με το πρόγραμμα, τα τιμολόγια κυμαίνονται από 1,0864 έως 1,1367 ευρώ/κιλοβατώρα ενώ προβλέπεται επιστροφή (loyalty pass) τον επόμενο μήνα η οποία για τον Αύγουστο καθορίστηκε σε 0,4 ευρώ/κιλοβατώρα.
  • NRG: 0,748-0,768 ευρώ/κιλοβατώρα. Πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα.
  • Zenith: 0,687 - 0,697 ευρώ/κιλοβατώρα. Πάγιο 4-4,5 ευρώ/κιλοβατώρα

 

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!