ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ KREPORT

Ανησυχητική εικόνα

Μια εικόνα άκρως ανησυχητική που αποδομεί τη ρητορική των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας περιγράφει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεσή του.

ΑΕΠ: Το ΙΟΒΕ αν και αναθεωρεί προς τα πάνω στο 3,5-4% τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για φέτος (από 2,5-3% στην προηγούμενη πρόβλεψή του) επισημαίνει ότι: α) η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατανάλωση ( 11,6% το α’ τρίμηνο) από τις οριζόντιες επιδοματικές ενισχύσεις της πανδημίας που συνεχίζονται και τώρα στην ενεργειακή κρίση,  β) η υψηλή κατανάλωση αυξάνει τις εισαγωγές και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ απαιτείται η αναστροφή της διεύρυνσης του καθώς και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος γ) δεν είναι διατηρήσιμοι οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης αν συνεχίσουν να στηρίζονται στην κατανάλωση και όχι στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Πληθωρισμός: ΤΟ ΙΟΒΕ προβλέπει πληθωρισμό 9-9,6% (κατά μέσο όρο) για φέτος. Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον θεωρεί αναγκαία τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών αλλά προειδοποιεί ότι: α) χωρίς μείωση της κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί ο πληθωρισμός και β)  οικονομίες με χρόνιες δομικές υστερήσεις, όπως η ελληνική δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του πληθωρισμού με οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές που διευρύνουν τα δίδυμα ελλείμματα και τις εστίες κινδύνων για χώρα.

Ετεροχρονισμός δαπανών- έμμεσοι φόροι:  Η έκθεση του ΙΟΒΕ περιγράφει πως χρηματοδοτούνται οι οριζόντιες κρατικές επιδοματικές ενισχύσεις: α) από ετεροχρονισμό πληρωμών 458 εκατ. για εξοπλιστικά προγράμματα β) από μικρότερες καταβολές 149 εκατ. σε οργανισμούς και κράτη της ΕΕ, γ) από ετεροχρονισμό πληρωμών 203 εκατ. καταπτώσεων εγγυήσεων δ) από τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα κατά 1,75 δις κυρίως λόγω του ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων.

Εάν θέλετε κάθε πρωί το ενημερωτικό δελτίο του KReport στο email σας και πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό μας, κάντε μια δοκιμαστική συνδρομή!