Kreport > Uncategorized > Ζητείται …ΟΑΕΔ

Ζητείται …ΟΑΕΔ

Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα και αφορά στον ΟΑΕΔ, παρ’ ότι παρουσιάστηκε σαν μια σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, απέχει πολύ από το να παίξει τον ρόλο του, σαν κεντρικός φορέας απασχόλησης στην χώρα μας. Ήταν, και παραμένει και μετά τις νέες ρυθμίσεις, ένας Οργανισμός αποκομμένος από την αγορά εργασίας και η διασύνδεση του με τις επιχειρήσεις είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Το κρίσιμο ζήτημα είναι, αν ο ΟΑΕΔ διαθέτει ικανό αριθμό κενών θέσεων εργασίας για να προσφέρει στους ανέργους.  Αν, δηλαδή, (α) δημιουργούνται θέσεις εργασίας στην οικονομία, (β) οι επιχειρήσεις προσφεύγουν στον ΟΑΕΔ για να καλύψουν τις θέσεις αυτές, και (γ) αν ο ΟΑΕΔ διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες, υπηρεσίες, προσωπικό κλπ. να ανταποκριθεί με επάρκεια στο θέμα αυτό.  Αυτό είναι το ουσιώδες ζήτημα το οποίο αγνοείται πλήρως στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  Για παράδειγμα, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση, το περασμένο καλοκαίρι πάνω από 50.000 θέσεις στα ξενοδοχεία της χώρας δεν μπόρεσαν να καλυφθούν.  Στο ουσιώδες αυτό θέμα, ο ΟΑΕΔ ήταν απλά ανύπαρκτος.

Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ σχετικά με την συνεργασία με τις επιχειρήσεις και την αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας για να προσφέρει στους ανέργους, στην ουσία οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποσκοπούν στο να υποχρεώσουν του εγγεγραμμένους ανέργους, επί ποινής διακοπής των επιδομάτων και διαγραφής από τα μητρώα, να συμμετέχουν στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ αλλά κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχετικά με το οποίο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε πολύ σύντομες προθεσμίες.  Ο σχεδιασμός που υπάρχει στο θέμα αυτό από τον ΟΑΕΔ και το Υπ. Εργασίας είναι υποτυπώδης, αναφέρεται αόριστα σε «ψηφιακά» και «πράσινα» επαγγέλματα, χωρίς την απαραίτητη εξειδίκευση σε ποιες ειδικότητες, για ποιες θέσεις εργασίας, σε ποιες περιοχές της χώρας και για ποιους ανέργους.   Παράλληλα, φαίνεται ότι τα σχετικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1 δισ. €, θα δαπανηθούν χωρίς καμία συμμετοχή και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή με την αγνόηση των πραγματικών αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων.

Η μείωση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων από τα όργανα λήψης των αποφάσεων (παρά την κατοχυρωμένη τριμερή χρηματοδότηση), η επιδιωκόμενη μεταφορά των αποθεμάτων του (2-3 δις ευρώ) για την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» του ΕΦΚΑ από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και οι αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις για τους μακροχρόνια ανέργους που προβλέπει το νομοσχέδιο, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Αντίθετα, ενισχύουν την κριτική που ασκείται ότι πρόκειται για προσπάθεια ενίσχυσης του κυβερνητικού ελέγχου που αποσκοπεί στη διαχείριση των κονδυλίων ύψους 1 δις ευρώ (για την απασχόληση) από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο όνομα μιας μεγάλης αντίφασης που χαρακτηρίζει τη σημερινή αγορά εργασίας: Πως είναι δυνατόν να υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι (οι μισοί απ’ αυτούς μακροχρόνιοι) στις λίστες του ΟΑΕΔ και ταυτόχρονα χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Την επικαλέστηκε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά από το νομοσχέδιο λείπουν οι απαντήσεις και οι λύσεις.

Δύο κρίσιμα ζητήματα που αναπαράγουν τον απαξιωμένο ρόλο του Οργανισμού δεν αντιμετωπίζονται: α) οι επιχειρήσεις δεν προσφεύγουν στον ΟΑΕΔ για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας  και β) ο ΟΑΕΔ δεν διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες, υπηρεσίες και προσωπικό για  να ανταποκριθεί με επάρκεια στο θέμα αυτό.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τους μακροχρόνια ανέργους θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Οι περισσότερες παροχές, όπως πχ, το κοινωνικό τιμολόγιο, υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.  Παροχές που δεν έχουν τέτοια κριτήρια, πχ. κάρτες διαδρομών σε μεταφορικά μέσα, πρέπει να υπαχθούν.  Πρόκειται, ωστόσο, για περιπτώσεις εντελώς οριακές. Αν υπάρχουν καταχρηστικά φαινόμενα η υπηρεσία Επιθεώρησης του ΟΑΕΔ είναι σε θέση να τα εντοπίσει με τις διασταυρώσεις στοιχείων. Ακόμη και η  διακοπή του επιδόματος ανεργίας σε περίπτωση άρνησης αποδοχής θέσης εργασίας (ρύθμιση που πολυδιαφημίστηκε), υπάρχει ως νομική δυνατότητα εδώ και πολλά χρόνια. 

.