Kreport > articles > Στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου Fintech στην Ελλάδα

Στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου Fintech στην Ελλάδα

Του Γεωργίου Ι. Δουκίδη (*)

Η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία της JP Morgan με τη VIVA και η αναμενόμενη επένδυση της μεγαλύτερης συστημικής τράπεζας παγκοσμίως στη δημιουργία τοπικά ενός διεθνούς κέντρου για  τεχνολογίες Fintech φέρνει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία του αναδυόμενου αυτού κλάδου.

Οι εταιρίες Fintech (Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες) παρέχουν ένα ευρύ φάσμα  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως πληρωμές (mobile wallets), διαχείριση επενδύσεων, παροχή δανειοδότησης κυρίως μέσω εναλλακτικών μορφών (P2P), διαχείριση καταθέσεων, υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, υπηρεσίες αυτοματοποιημένου ελέγχου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών  ( robo-advisors) κλπ αποκλειστικά μέσω σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Στο κλάδο υπάγονται τυπικά και οι ψηφιακές ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Οι ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες και το remote banking απέκτησαν τεράστια δυναμική την τελευταία διετία, και λόγω της πανδημίας, ενώ αναδύθηκαν και αναπτύσσονται ραγδαία όχι μόνο νέες ψηφιακές υπηρεσίες τραπεζικής, αλλά και οι καθαρόαιμες ψηφιακές τράπεζες. Παράλληλα, σημαντική ανάπτυξη γνωρίζει ο κλάδος της ενσωματωμένης χρηματοοικονομικής, που σχετίζεται με την ενσωμάτωση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μια παραδοσιακά μη χρηματοοικονομική πλατφόρμα, επιτρέποντας στους πελάτες να έχουν πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Η παγκόσμια Fintech αγορά έχει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές την τελευταία πενταετία αφού το 20% των συνολικών επενδύσεων των venture capitals κατευθύνεται πλέον σε αυτό τον κλάδο. Συγκεκριμένα μόνο την περίοδο Q2-Q3 2021 επενδύθηκαν σε Fintech παγκοσμίως περίπου 65 δισ. δολ. Αναμένεται επίσης ένα σημαντικό ποσοστό τραπεζικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων και διαχειριστών επενδύσεων να αυξήσουν τις συνεργασίες τους με εταιρείες Fintech την επόμενη πενταετία. Οι εμπλεκόμενες εταιρίες είναι συνήθως νεοφυείς, με προχωρημένες τεχνολογικές υποδομές, που μέσω των καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών τους και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που ακολουθούν μετασχηματίζουν τους τρόπους παροχής των παραδοσιακών υπηρεσιών και της προσέγγισης/εξυπηρέτησης των πελατών, αλλάζοντας το τοπίο στο χρηματοοικονομικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό οικοσύστημα.

Οι χώρες με διεθνή πρωτοπορία στον τομέα αυτό είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν την έδρα τους η πλειονότητα των 25000 περίπου Fintech εταιριών που λειτουργούν παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ο κλάδος είναι ακόμα στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης. Μέσω όμως της δυναμικής συνεργασίας των εταιριών Viva και JP Morgan, δημιουργείται μια εξαιρετική δυναμική να εξελιχθεί η χώρα σε ένα περιφερειακό κέντρο παραγωγής και διανομής στοχευμένων καινοτόμων Fintech τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνεται να περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις/παρεμβάσεις:

  • Βελτίωση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία εταιριών Fintech και τη παροχή αποτελεσματικότερης υποστήριξης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές
  • Τόνωση της προσφοράς Fintech υπηρεσιών μέσω της θέσπισης ενός sandbox περιβάλλοντος που παρέχει ελαστικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς σε καινοτόμες Fintech για να δοκιμάσουν και βελτιώσουν νέα προϊόντα τους
  • Δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου (innovation hub) δημιουργίας και διάθεσης νέων καινοτόμων Fintech τεχνολογιών μέσω της προσέλκυσης εξειδικευμένου ταλέντου και νεοφυών επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή, παροχής των αναγκαίων υποδομών και χρηματοδότησης, πιστοποίησης και διεθνούς προώθησης των υπηρεσιών τους
  • Τόνωση της τοπικής ζήτησης Fintech υπηρεσιών μέσω ενός φιλικού τεχνολογικού περιβάλλοντος βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ Fintech, τραπεζών και εθνικών συστημάτων πληρωμών, αλλά και περαιτέρω μέτρων ενθάρρυνσης της καθολικής χρήσης σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. πληρωμές, τιμολόγηση)
  • Ενίσχυση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων στα πανεπιστήμια αλλά και σε στελέχη των κλάδων πληροφορικής και χρηματοοικονομικώνδίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτογραφία και μέσω προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας να αναπτυχθούν τα αναγκαία στελέχη με υβριδικές δεξιότητες.

(*) Ο Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών